fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Upisi u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija

17. srpnja bit će poznate konačne rang liste za upis u prvu godinu preddiplomskih studija, nakon čega će budući studenti trebati potvrditi odabir studija, a upisi će započeti 21. srpnja prema objavljenom rasporedu i obavijestima na oglasnoj ploči i internetskim stranicama fakulteta.

Upisi