fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

E-knjižnica

E-Knjižnica projekt je Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" koji korištenjem slobodnog softvera omogućava korištenje elektroničkih knjiga, znanstvenih, diplomskih i drugih radova studentima i nastavnicima Sveučilišta u Puli...

E-knjižnica